Біліктілікті арттыру

    Портал құрал-саймандары біліктілікті арттыру барысында білім беру процессін басқаруды қамтамасыз етілуі мен  оның толықтай ақпараттық және оқыту-әдістемелік жағынан қамтылуына мүмкіндік береді.

    Тыңдаушылардың білім алу, ғылыми-зерттеушілік, инновациялық дайындықтарының негізі төмендегідей болып табылады:

 • Біліктілікті бекіту орталығының ғылыми және қолданбалы зертханалары;
 • Психофизиология саласындағы мультимедиялық құралдармен, жаңашыл және заманауи құрал-жабдықтармен және де критериялы-бағдарланған, интеллектуалдық және тұлғалық тесттермен жабдықталған арнайы кабинеттер;
 • Шешендік дағдылар мен білімдерін бағалауға арналған арнайы заманауи құрал-жабдықтар;
 • Кітапхана;
 • Электрондық ресурстар залы.

    Біліктілікті арттыру курстары білім, мемлекеттік қызмет, құқық қорғау, бизнес, әлеуметтік-экономикалық және т.б. салаларындағы қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру аймағындағы ақпараттық, білім беру мен аналитикалық сипатқа ие болып келеді.

    Біліктілікті арттыру шегінде төмендегідей негізгі бағдарламалар құрылып және жүзеге асырылады:

 • Желілік білім беру технологиялары  
 • «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың психологиялық-педагогикалық технологиялары  
 • Желілерді жүйелі түрде басқару
 • Web-сайттарын жасау
 • Объектілі-бағдарланған бағдарлау
 • Мектептерге арналған оқыту бейнересурстарын дайындау  
 • Бақылау-бағалау іс-әрекетін ұйымдастыру үшін тестер мен бағдарламалар жасау  
 • Графика бойынша компьютерлік практикумды ұйымдастыру  
 • Іскерлік риторикасы
 • Заманауи мектеп менеджменті  
 • Адами капиталға инвестициялар  
 • Мемлекеттік сектордағы менеджмент
 • Туризм: оны дамыту мен жүзеге асыру
 • Мектептегі тәжірибелік-эксперименталды жұмыстарды ұйымдастыру  
 • Құқықтық білімдердің негізі  
 • Ювенальдіке құқық  
 • Медиаторларды дайындаудың жалпы курсы
 • Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы: теория мен практика
 • Медициналық құқық
 • Білім берудегі ұйымдастыру мен көшбасшылық
 • Кәсіби-бағдарланған ағылшын тілі  
 • Әлеуметтік және білім салаларындағы қызметкерлердің дефицитарлық психологиялық күйлерінің алдын-алу мен түзету
 • Мұғалімнің балалар мен жасөспірімдердің деструктивті мінез-құлық формаларымен жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық әдістері
 • Қазіргі заман балаларды психофизиологиялық ерекшеліктерді ескере отыра оқыту ерекшелігі
 • Әлеуметтік және білім саласындағы қазіргі заманға сай жұмысшылардың энергетикалық потенциалдары: ресурстік мүмкіншіліктері мен қуат көзін сақтау стратегиялары
 • Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетке деген оң қатынасын тудыру мен іс-әрекеттің оң стилін қалыптастыру
 • Қазіргі заманға сай мұғалімнің маркетингтік құзыреттіліктері
 • Инклюзивтік білім беру жағдайындағы есту қабілеттері бұзылған балаларды оқытудың коррекциялық бағытталуы
 • Логопедтің мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуінің заманауи технологиялары
 • Түзету мекемелеріндегі психологтардың мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасауларының заманауи технологиялары
 •  Дефектолог-оқытушыларының мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуінің заманауи технологиялары т.б.
 • Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялары
 • Заманауи сабақтың  мәселелері мен перспективалары
 •  

      БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНДА ОҚЫТУ:

 • Іштей және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы
 • Машықтану мен жеке бағдарлама бойынша оқу жағдайларын қарастыру арқылы
 • Біліктілікті арттыру курстарындағы оқыту семинарларын университеттің жетекші қызметкерлері: білім, әлеуметтік-экономика және құқық салаларында 10 жылдан астам іс-тәжірибесі бар ғылым доктарлары мен кандидаттары, оқытушылары және де «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымындағы педагогикалық шеберлік Орталығында курстардан өтіп және сертификаттарға ие болған жаттықтырушыларының жүргізуі арқылы
 • Біліктілікті арттыру курстарының аяқталуынан кейін сертификаттардың берілуі арқылы ұйымдастырылады.