Біліктілікті бекіту

    Біліктілікті бекіту орталығының құрылымына өз құрамында 8 білім беру секторлары бар негізгі төрт: психофизиологиялық, IT-learning,  «Damu» Тест-орталығы, Реноме-технологиялардың акмеологиялық  зертханалары кіреді.
    «Damu» Тест-орталығында кіріспе диагностикасы жүргізіледі – тұлға біліктіліктерінің қалыптасу деңгейлері  анықталады; ұсыныстар беріліп және тұлға дамуының шегі анықталады.

      Біліктілікті бекіту орталығы құрылымының моделі төмендегідей көрініске ие:


                           

       БІЛІКТІЛІКТІ БЕКІТУ ОРТАЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ
              ҚҰРЫЛЫМДЫҚ МОДЕЛІ

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ  БЕКІТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
ІС-ӘРЕКЕТ ТҮРЛЕРІ